تیرچه کرومیت ثامن

تیرچه کرومیت
تیرچه کرومیت ثامن (سرعت ، سهولت، مقاومت و ...)

 

 

✔️ویژگی های تیرچه کرومیت تولید شده در ثامن بتن

•سرعت و سهولت در اجرا

•عدم نیاز به شمع بندی

•امکان اجرای همزمان چند سقف

•امکان نظارت بر اجرای سقف در طول عملیات اجرایی

•یکپارچگی سیستم سازه و قدرت در طول اجرایی سقف 

•امکان طراحی و اجرای سقف با دهانه بلند و بارهای خاص