انتقال بتن با نوار نقاله یا تسمه نقاله به چه صورت است؟

سوال: انتقال بتن با نوار نقاله یا تسمه نقاله به چه صورت است؟
پاسخ: ◀️ برای حمل بتن به صورت افقی و نیز به ترازهای بالاتر و پایینتر به کار می رود. ◀️ به منظور جلوگیری از جداشدگی اجزا، لازم است که ارتفاع ریزش در محل تخلیه از یک تسمه به تسمه دیگر یا از تسمه به داخل قالب بلند نباشد یا از شوت سقوطی استفاده شود. ◀️هزینه نصب و راه اندازی معمولا بالا است و زمان بیشتری نیاز دارد. ◀️ به جای نسبتا زیاد و بدون مانع نیاز دارد. ◀️ برای پروژه های با شعاع گسترده ، با زمان اجرای طولانی و با احجام کار زیاد مناسب تر است. ◀️ می توان حجم زیادی از بتن را در زمان کوتاه منتقل کرد. ◀️ طول تسمه، سرعت رفت و برگشت و انحراف مسیر قابل تنظیم است. ◀️ حداکثر شیب مجاز در سربالایی یک بیست و چهارم و در سرپایینی یک دوازدهم است. ◀️ استفاده از تسمه نقاله برای بالا بردن بتن به ارتفاع بیش از ۱۰ متر مناسب نیست.