نمایشگاه کالای استاندارد

 • نمایشگاه کالای استاندارد
  نمونه مواد افزودنی مورد استفاده جهت افزایش کیفیت بتن آماده
  نمونه شن مصرفی جهت تهیه بتن آماده
  نمونه ماسه مصرفی جهت تهیه بتن آماده
  نمونه ماسه و سیمان مصرفی جهت تهیه بتن آماده
  نمونه شن مصرفی جهت تهیه بتن آماده
  نمایشگاه کالای استاندارد
  حضور شرکت ثامن بتن درنخستین نمایشگاه کالای استاندارد
  نمایشگاه کالای استاندارد
  اعطای لوح تقدیرغرفه نمونه به شرکت ثامن بتن از جانب سازمان استاندارد استان قزوین