واحد آزمایشگاه

ثامن بتن دارای آزمایشگاه مجهز و کادر کنترل کیفی مجرب
کنترل کیفی مصالح سنگی
ساخت نمونه ملات
دانه بندی مصالح ماسه
نمونه برداری از منابع تولید مصالح
سیستم هوشمند شمارشگر میزان دور اختلاط
طرح اختلاط بتن
ساخت طرح اختلاط بتن