مقالات

نتایج آزمایش مقاومت بتن
در این راهنما، مقدمه‌ای برای ارزیابی از نتایج آزمایش مقاومت بتن ارائه می‌شود. شیوه‌های توصیف شده برای نتایج آزمایش مقاومت فشاری مورد نیاز توسط ACI...
تحلیل عملکرد روسازی های بتنی غلطکی و سازگاری آن با شرایط زیست محیطی
ارزيابي فني استفاده از سنگدانه هاي بتن بازيافتي در توليد بتن با رده هاي مقاومتي مختلف
مقاله بررسی عملکرد مقاومت فشاری بتن حاوی خاکستر پوسته برنج و دوده سیلیس(۱۹۰E)
مواد افزودنى و عملكرد آن
راهنمای مصرف بتن آماده
ساختمان بتنی
پیش بینی مقاومت فشاری ۲۸ روزه بتن از طریق مقاومت ۷ روزه
مطالعه آزمایشگاهی تاثیر شکل،اندازه و نوع سیمان مصرفی (تیپ ۴۲۵ - ۱ و ۲ )بر روی مقاومت فشاری آزمونه های بتنی
بهبودبخشي طرح مخلوط بتن رده مقاومتي C50 خودتراکم وعادی کد C