بتن خود متراکم چیست؟

سوال: بتن خود متراکم چیست؟
پاسخ: ۱. بتنی با روانی بسیار بالا که ابر روان کننده ها روانی آن را تامین می کنند.( افزودن آب باعث تولید بتن خودمتراکم نمی شود) ۲. این بتن به واسطه روانی بالا، خاصیت پر کنندگی بالا و مقاومت در برابر جداشدگی بدون نیاز به ویبره تمام قسمت های قالب و بین میلگرد ها را پر می کند. در ارائه طرح اختلاط این بتن به چه نکاتی باید توجه کرد؟ ۱. استفاده از حداقل آب ممکن و تامین روانی مطلوب به وسیله ابر روان کننده ها. ۲. استفاده از افزودنی های فعال مانند میکروسیلیس و افزودنی های غیرفعال مانند پودر سنگ برای ایجاد خاصیت پرکنندگی و قوام در بتن ۳ کاهش ماکزیمم سایز سنگدانه ها( از شن بادامی حدالامکان استفاده نشود). موارد کاربرد بتن خود متراکم: ۱. مقاطع سازه ای با آرماتورگذاری های فشرده. ۲. المان های معماری و نما که سطح تمام شده زیبایی در آن مد نظر باشد. ۳. المان هایی که امکان ویبره آن ها به سادگی ممکن نیست. نکات حائز اهمیت در تولید بتن خودمتراکم: ۱. تولید بتن با اسلامپ بسیار پایین( زیاد بودن مقدار آب باعث رخداد پدیده آب انداختگی می شود) ۲. استفاده از میکروسیلیس جهت ایجاد خاصیت پرکنندگی در بتن ۳ استفاده از پودرسنگ یا ماسه با ریزدانه بالا جهت ایجاد قوام مناسب در بتن ۴. استفاده از درصد مناسب ابر روان کننده