دلایل کرمو شدن بتن چیست؟

سوال: دلایل کرمو شدن بتن چیست؟
پاسخ: کاور نامناسب، بتن ‌سفت یا بی استفاده، ارتعاش بیش از اندازه، استفاده از آب زیاد، شیوه بتن ریزی نامناسب، کامل پر نشدن ملات‌بتن در قالب، نسبت آب به سیمان زیاد.